สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

Hyundai Motor เปิดโรงงานแห่งที่สองในเวียดนาม มีกำลังการผลิตรถยนต์ 100,000 คันต่อปี เมื่อโรงงานแห่งใหม่เดินเครื่องเต็มที่ กำลังการผลิตรวมกับโรงงานเดิม จะเท่ากับ 180,000 คันต่อปี ภายในปี ค.ศ. 2025

โรงงานแห่งใหม่นี้จะพัฒนารถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดเชื้อเพลิง โดย Hyundai ร่วมทุนกับ Thanh Cong Group ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติเวียดนาม อย่างไรก็ตาม Hyundai เข้ามาในตลาดเวียดนามตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 โดยนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์เข้ามาเพื่อประกอบในประเทศ และโรงงานผลิตรถยนต์แห่งแรกของ Hyundai ซึ่งร่วมทุนกับ Thanh Cong Group โดยได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017

ที่มา : https://brandinside.asia/hyundai-new-car-plant-in-vietnam/ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th