สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

แอปพลิเคชัน Google Maps ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS มีฟีเจอร์ล่าสุดที่สามารถค้นหาสถานีประจุรถไฟฟ้าแบบเร็วได้ โดยเลือกให้แสดงเฉพาะสถานีระบบ Fast Charge เท่านั้น

ซึ่งนิยามของ Google คือ จะต้องเป็นสถานีที่สามารถประจุรถ EV ด้วยกำลัง 50 กิโลวัตต์หรือมากกว่า ระบบการค้นหาสถานีประจุไฟฟ้ารถ EV แบบเร็ว ของ Google Maps มีให้บริการเฉพาะในประเทศที่มีสถานีประจุรถ EV แล้วเท่านั้น รวมถึงประเทศไทยด้วย

ที่มา : https://www.cnbc.com/2022/11/17/google-maps-updates-for-ev-charging-augmented-reality-and-accessibility.html วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th