สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

สมาคมผู้ผลิตยานยนต์ยุโรป (European Automobile Manufacturers’ Association: ACEA) กังวลในข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC)

เกี่ยวกับมาตรฐานใหม่ในการปล่อยสารมลพิษสำหรับรถยนต์และรถตู้ (Euro 7) และสำหรับรถบรรทุกและรถยนต์โดยสาร (Euro VII) โดยกล่าวว่าข้อเสนอนี้จะให้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมจำกัดมาก ในขณะที่ต้นทุนรถยนต์จะเพิ่มขึ้นสูงมาก และข้อเสนอมาตรฐานยูโรใหม่ เน้นเงื่อนไขการขับขี่มากเกินไปจนแทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องในชีวิตจริงแต่อย่างใด ส่วนข้อเสนอมาตรฐานยูโร VII ส่งผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะรถบรรทุก ที่มองข้ามการเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ โดยไม่สนใจถึงผลกระทบต่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ขนาดใหญ่ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ EC เสนอให้มาตรฐานยูโรใหม่มีผลบังคับใช้สำหรับรถยนต์และรถตู้ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2025 และเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2027 สำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ แต่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากจำนวนรุ่นรถยนต์ที่มีมากมายและมีความหลากหลาย ซึ่งจำเป็นต้องถูกพัฒนา กำหนดโครงสร้างทางวิศวกรรม ทดสอบ และรับรองต้นแบบก่อนกำหนดการใช้มาตรฐานเหล่านั้น

ที่มา : https://www.acea.auto/press-release/new-euro-pollutant-emission-proposal-risks-slowing-down-transition-to-zero-emission-transport/ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th