สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

ฝรั่งเศสและสเปนได้เข้าร่วมในข้อตกลง Zero Emission Vehicles Declaration (ZEVD) ในการประชุมด้านสภาพภูมิอากาศ COP27 ที่อียิปต์

ว่าจะหยุดจำหน่ายยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ภายในปี ค.ศ. 2035 ซึ่งเร็วกว่าแผนเดิม 5 ปี และเป็นส่วนหนึ่งของการเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยผู้เข้าร่วมในข้อตกลงนี้ มีทั้งระดับประเทศ เมือง และบริษัทต่าง ๆ ซึ่งได้ให้คำมั่นว่าจะเปลี่ยนไปจำหน่ายยานยนต์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ทั้งหมดในตลาดหลัก ภายในปี ค.ศ. 2035 และทั่วโลก ภายในปี ค.ศ. 2040 ปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมข้อตกลง ZEVD ทั้งสิ้นจำนวน 214 ภาคี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 130 ภาคี อย่างไรก็ตาม ในอนาคตกลุ่ม Accelerating to Zero Coalition ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ลงนามปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ให้ไว้

ที่มา : https://www.reuters.com/business/cop/cop27-france-spain-latest-pledge-halt-gasoline-driven-vehicle-sales-2022-11-16/ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th