สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดตัวแบตเตอรี่ต้นแบบชนิดโซเดียมไอออนจากแร่เกลือหิน ซึ่งมีจำนวนมากในประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจากแหล่งแร่เกลือหิน

เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ โครงการ ฯ นี้ ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะรองรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่แห่งอนาคต สามารถลดต้นทุนการผลิตและไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรหายากจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการรถยนต์ไฟฟ้าของไทยในอนาคต โดยพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ทางเลือกในระดับเซลล์จากโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) โดยนำไปทดลองใช้งานจริงในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่ และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เช่น แบตเตอรี่สำหรับจักรยานไฟฟ้า แบตเตอรี่สำรองสำหรับระบบโซล่าเซลล์ และ ไฟส่องสว่าง เป็นต้น

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000110620 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th