สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

นายอู วินเฉ่ง รัฐมนตรีกระทรวงวางแผนและการคลัง ได้ลงนามในประกาศฉบับที่ 90/2022 อ้างอำนาจตามมาตรา 3(D) กฎหมายศุลกากร ให้ลดภาษีนำเข้ารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle : BEV) จากต่างประเทศเหลือร้อยละ 0

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เพื่อต้องการกระตุ้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมรถ EV ในประเทศ โดยครอบคลุมรถยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบ ได้แก่ รถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศและนำเข้ามาทั้งคัน (CBU) รถยนต์ผลิตในประเทศโดยใช้ชิ้นส่วนทั้งในและต่างประเทศ (CKD) และรถยนต์ที่ประกอบบางส่วนมาจากต่างประเทศ (SKD) ซึ่งประเภทของรถยนต์ไฟฟ้าที่จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล หัวลากรถเทรลเลอร์ รถยนต์โดยสารที่บรรทุกผู้โดยสารตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป รถบรรทุก รถสามล้อโดยสาร รถสามล้อขนส่งสินค้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า รถพยาบาล รถบรรทุกศพ รถขนส่งนักโทษ และอุปกรณ์ประกอบในอุตสาหกรรมรถ EV เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประกาศฉบับนี้ออกมาหลังจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมรถ EV จากจีน 2 ราย คือ Hozon Auto และ Dongfeng Motor Corporation ได้ประกาศว่าจะเข้ามาทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเมียนมา เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

ที่มา : https://mgronline.com/indochina/detail/9650000108202 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6443
email : aiu@thaiauto.or.th