สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC) เสนอมาตรฐานมลพิษสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปใหม่ หลังจากสหภาพยุโรปประกาศห้ามจำหน่ายรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปใหม่ ในปี ค.ศ. 2035

มาตรฐานยูโร 7 ที่เสนอโดย EC จะนำมาใช้กับรถยนต์ รถตู้ รถบรรทุก รถโดยสาร ที่จำหน่ายในสหภาพยุโรป แนวทางมาตรฐานคาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์จากรถยนต์และรถตู้ที่ร้อยละ 35 และจากรถโดยสารและรถบรรทุกที่ร้อยละ 56 เมื่อเทียบกับข้อกำหนดการปล่อยไอเสียปัจจุบัน สำหรับมลพิษที่นอกเหนือจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการลดมลพิษอันตรายที่ปล่อยออกจากท่อไอเสีย เบรกและยางอีกด้วย ได้แก่ อนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก (Ultrafine particle) ไฮโดรคาร์บอน และคาร์บอนมอนนอกไซด์ ซึ่งข้อเสนอมาตรฐานของ EC จะถูกเสนอต่อไปยังสภายุโรป (European Parliament) และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สำหรับรถยนต์และรถตู้ กำหนดจะบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2025 และรถยนต์ขนาดใหญ่จะบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2027 อย่างไรก็ตาม การนำมาตรฐานมลพิษใหม่มาใช้สำหรับเครื่องยนต์สันดาปรุ่นสุดท้ายเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากรถยนต์ที่เข้าสู่ตลาดก่อนปี ค.ศ. 2035 จะยังมีการใช้งานบนท้องถนนไปอีกหลายปี “ปริมาณรถยนต์และรถตู้มากกว่าร้อยละ 20 และปริมาณรถยนต์ขนาดใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 ที่ใช้งานบนท้องถนน คาดว่าจะปล่อยมลพิษจากท่อไอเสียจนถึงปี ค.ศ. 2050” EC กล่าว

ที่มา : https://www.detroitnews.com/story/business/autos/2022/11/10/eu-proposes-emission-rules-for-last-combustion-engine-cars/69636676007/ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th