สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency: EPA) จะพิจารณาใช้กฎการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เข้มงวดมากขึ้นสำหรับรถบรรทุก

หลังจากสภาคองเกรสผ่านมาตรการจูงใจให้เร่งการใช้ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2022 ที่ผ่านมา โดย EPA เสนอกฎหมายใหม่ให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซที่ก่อให้เกิดหมอกควันจากรถบรรทุกหนัก คาดว่ากฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับมาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีความเข้มงวดมากขึ้นสำหรับโมเดลรถรุ่นปี ค.ศ. 2027 ถึง ปี ค.ศ. 2029 จะประกาศเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2022 นี้ อีกด้วย

ที่มา : https://www.reuters.com/business/sustainable-business/exclusive-us-epa-consider-tougher-emissions-rules-heavy-trucks-2022-09-21/ วันที่ 22 กันยายน 2565

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th