สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คาดว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดจะได้รับความนิยมน้อยลงจากผู้ขับขี่ไทย

จากสถิติของกรมการขนส่งทางบก จำนวนจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ในประเภทนี้ลดลงร้อยละ 80 เหลือ 242 คัน ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 จาก 1,213 คัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งต่างจากยอดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่จดทะเบียนใหม่ ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 149 เป็น 4,963 คัน ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เชื่อว่า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่กำลังเป็นที่นิยม โดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่มีงบประมาณน้อย สามารถใช้บริการรถเช่าได้ และสามารถหาเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายขึ้น

ที่มา : https://www.bangkokpost.com/business/2394951/fti-highlights-switch-to-battery-powered-motorcycles วันที่ 21 กันยายน 2565

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6443
email : aiu@thaiauto.or.th