สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

วัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า

สนพ. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (แผน PDP 2022) ที่เป็นแผนผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ของประเทศ และจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2022 นี้ และจะนำเสนอต่อให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในช่วงสิ้นปี ค.ศ. 2022 ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี ค.ศ. 2023 โดยเป็นแผนที่จะนำไปใช้จนถึงปี ค.ศ. 2037 อย่างไรก็ตาม แผน PDP 2022 ตั้งอยู่บนสมมุติฐาน 2 ประการ ได้แก่ ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทยที่มีอยู่ และเป้าหมายการเข้าสู่ Net Zero Carbon ของประเทศ นอกจากนี้ แผนพีดีพีฉบับใหม่ยังคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น หากมีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle: EV) มากขึ้น จำเป็นต้องมีแผนรองรับเรื่อง การประจุยานยนต์ไฟฟ้าที่จะมีการใช้ไฟมากขึ้นในช่วงหัวค่ำ ซึ่งจะพีคโหลดในช่วงเวลาดังกล่าว อาจต้องมีการรณรงค์ลดค่าไฟฟ้า กรณีประจุไฟฟ้าในช่วงนอกเวลาพีคโหลด เป็นต้น

ที่มา : https://www.thansettakij.com/economy/540922 วันที่ 20 กันยายน 2565

 

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th