สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

การให้คำมั่นสัญญาของมาเลเซียที่จะเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050

ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนแบบสะสม จำนวน 350-400 พันล้านริงกิต นับเป็นร้อยละ 0.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายปี จนถึงปี ค.ศ. 2050 ส่วนใหญ่เน้นการลงทุนในภาคพลังงาน รวมถึงการลงทุนในภาคการขนส่งสาธารณะ โดยจะสนับสนุนให้มีมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า และคำมั่นสัญญาในการเลิกใช้ถ่านหิน

ที่มา : https://www.nst.com.my/business/2022/09/831170/rm300bil-rm400bil-investments-needed-malaysia-achieve-net-zero-greenhouse วันที่ 19 กันยายน 2565

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th