สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมประเทศอินเดีย ประกาศว่า

อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยน และพร้อมที่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว ภาครัฐจะส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์โดยมุ่งเพิ่มการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ และขอให้ภาคอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เข้าพบรัฐบาลเพื่อหารือ หากต้องเผชิญแรงกดดันจากผู้ผลิตในการนำเข้าชิ้นส่วนจากภายนอกประเทศมาใช้มากกว่าการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศ โดยรัฐบาลยืนยันจะสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับการปฏิบัติทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยมีประเด็นปฏิบัติการสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 5 ประการ ได้แก่ 1) การมุ่งเน้นคุณภาพเพื่อให้มีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลกและลดการพึ่งพาการนำเข้า 2) การคิดแบบองค์รวมและมีวิสัยทัศน์กว้างขึ้นเพื่อเข้าร่วมกับอุตสาหกรรมอื่นอย่างเปิดกว้างและมีความสามารถทางการแข่งขัน 3) เน้นเพิ่มมูลค่า 4) ออกจากตลาดที่ไม่มีความสามารถทางการแข่งขันและหาโอกาสในตลาดใหม่ที่มีความสามารถทางการแข่งขัน 5) คิดการณ์ใหญ่และกำหนดเป้าหมายเชิงรุกสำหรับอุตสาหกรรม

ที่มา : https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1859341 วันที่ 16 กันยายน 2565

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th