สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

นักวิจัยจาก Cornell University พัฒนาแนวทางให้รถยนต์อัตโนมัติสร้าง “ความทรงจำ”

จากประสบการณ์ที่รถยนต์เคยพบเจอมาเพื่อการปรับปรุงการขับขี่และนำทางในอนาคตเมื่อเจอเส้นทางใหม่ ๆ โดยเฉพาะในสภาพอากาศเลวร้ายที่รถยนต์ไม่อาจเชื่อถือเซนเซอร์ได้อย่างปลอดภัย นักวิจัยได้ออกแบบการทดลองโดยขับรถที่ติดตั้งเซนเซอร์ LiDAR วิ่งผ่านเส้นทาง 15 กิโลเมตรที่มีทั้งสภาพแวดล้อมแบบทางหลวง เมือง และในมหาวิทยาลัย ท่ามกลางสภาพอากาศต่าง ๆ ทั้งกลางแจ้ง ฝนตก และหิมะตก จนได้ข้อมูลกว่า 600,000 รูปแบบ มาพัฒนาเป็นแผนที่จำลอง และโครงข่ายข้อมูล ซึ่งสามารถแบ่งปันข้อมูลกับรถอัตโนมัติคันอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องใช้มนุษย์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพื่อพัฒนาการใช้งานรถยนต์อัตโนมัติได้

ที่มา : https://autotech.news/technology-helps-self-driving-cars-learn-from-own-memories/ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th