สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

BMW Group เตรียมเก็บข้อมูลโรงงานผลิตรถยนต์ในเครือทั่วโลกด้วยการใช้ 3D Laser Scanning

ที่ได้รับความร่วมมือจากอุปกรณ์สแกนเคลื่อนที่ของ NavVis มาสร้างเป็นฝาแฝดดิจิทัล (Digital Twin) ภายในต้นปี ค.ศ. 2023 เพื่อนำข้อมูลจากการจำลองทุกขั้นตอนการผลิต มาเตรียมต่อยอดสู่การวางแผนการผลิตรถยนต์ทั่วโลกพร้อมกันในอนาคตด้วยระบบซอฟต์แวร์ Omniverse ของ NVIDIA โดยปัจจุบันมีพนักงานกว่า 15,000 คนทั่วโลกที่เข้าใช้ข้อมูลจากระบบดังกล่าวในชื่อ BMW Factory Viewer เพื่อนำข้อมูลโรงงานที่แม่นยำมาใช้วางแผนการผลิต และพัฒนาการร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

ที่มา : https://shorturl.asia/60SOD วันที่ 22 มิถุนายน 2565

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th