สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปรับแผนลงทุนปี พ.ศ. 2565 เพิ่มงบลงทุนราว 5 หมื่นล้านบาทในธุรกิจ EV และธุรกิจยา

เนื่องจากเห็นโอกาสและเทรนด์ความต้องการในกลุ่ม EV ที่เร่งตัวขึ้นมากในประเทศจาก 4 ปัจจัยใหญ่ จากงานเสวนา EV Forum 2022 : Move Forward to New Opportunity

ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ 1) แนวโน้มการปรับตัวของผู้บริโภคและภาคธุรกิจไปสู่การใช้พลังงานสะอาด 2) การเปลี่ยนผ่านของดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจนทำให้ต้นทุนมีราคาถูกลง ผู้บริโภคเข้าถึงรถ EV ได้มากขึ้น 3) การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของไทยต่อเป้าหมายการยกระดับการแก้ปัญหาภูมิอากาศโลกในเวที COP26 4) มาตรการส่งเสริมรถ EV ผ่านนโยบายของภาครัฐ

ปตท. เข้ามาลงทุนใน EV Ecosystem อย่างเต็มตัวผ่านหน่วยธุรกิจ 6 ส่วน เช่น ธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจผลิตรถ EV ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับรถ EV (EV service platform) ธุรกิจ EV Charger ธุรกิจ Swapping Station และธุรกิจบริการบำรุงซ่อมรักษารถ EV และแบตเตอรี่ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของทิศทางธุรกิจ ปตท. ในอนาคต

ที่มา : https://www.thansettakij.com/motor/529241 วันที่ 20 มิถุนายน 2565

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th