สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

สถาบันประกันภัยเพื่อความปลอดภัยบนทางหลวง (Insurance Institute for Highway Safety: IIHS) ของสหรัฐอเมริกา

เตรียมศึกษาการเพิ่มความเร็วในการทดสอบระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (Automatic Emergency brake: AEB) ที่ได้ผลักดันร่วมกับ NHTSA ให้ผู้ผลิตรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาเร่งติดตั้งในรถยนต์ทุกรุ่น โดยในปีที่ผ่านมา (ค.ศ. 2021) มี 12 จาก 20 ผู้ผลิตหลักที่ได้ติดตั้งระบบดังกล่าวในรถยนต์ขนาดเล็กแทบทั้งหมดแล้ว นับว่าเร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในเดือนกันยายนปีค.ศ. 2022 ทั้งนี้เนื่องจากรถยนต์ที่เข้ารับการทดสอบระบบดังกล่าวถึงร้อยละ 85 ได้รับคะแนนสูงจากการทดสอบที่ความเร็วปัจจุบันที่ 12 และ 25 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือประมาณ 19 และ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ประมาณ 19 และ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ซึ่งครอบคลุมเพียงร้อยละ 3 ของอุบัติเหตุจากการชนท้ายตามข้อมูลของตำรวจเท่านั้น ทางสถาบันจึงสนใจที่จะเพิ่มความเร็วในการทดสอบให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้แสดงศักยภาพของรถยนต์ดังกล่าวได้ดีกว่าเดิม สู่การทดสอบที่ 45 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือประมาณ 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ซึ่งจะครอบคลุมการชนมากกว่าเดิมถึงร้อยละ 43 ของรายงานอุบัติเหตุการชนท้ายในสหรัฐอเมริกา และร้อยละ 12 ของรายงานการชนที่รุนแรง

ที่มา : https://www.iihs.org/news/detail/iihs-eyes-higher-speed-test-for-automatic-emergency-braking วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th