สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

เมื่อวันที่ 7 มกราคม กระทรวงสิ่งแวดล้อมของรัฐบรันเดนบูร์ก ( Brandenburg State Environment Ministry ) ได้อนุมัติให้ Tesla

สามารถทดลองผลิตรถเพิ่มอีก 2,000 คัน ที่โรงงาน Gigafactory ในประเทศเยอรมนี ที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยก่อนหน้านี้ Tesla เคยได้รับการอนุมัติให้ทดลองผลิต Model Y มาแล้ว 250 คัน ซึ่งผลที่ได้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตยังไม่ได้ตามที่ต้องการ โดยครั้งนี้ Tesla ได้รับการอนุมัติให้ทดลองผลิตรถ 500 คันต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 2,000 คัน โดยรถที่ผลิตได้ทั้งหมดจะไม่ถูกนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้า

ที่มา : https://www.detroitnews.com/story/business/autos/2022/01/11/tesla-gets-ok-build-more-test-cars-unfinished-german-factory/9171366002/ วันที่ 12 มกราคม 2565

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th