สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

UK Power Networks ผู้ให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่ London รวมถึงภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ

ได้ประกาศว่านับตั้งแต่การเปิดตัวระบบ Smart Connect ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2021 มีที่ชาร์จ รวมถึงระบบทำความร้อน แบตเตอรี่ และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้รับอนุมัติและติดตั้งรวมแล้วมากกว่า 2,000 จุด ผ่านการลดขั้นตอน (Fast-tracks) ที่ช่วยให้ผู้ยื่นเรื่องไม่ต้องกรอกเอกสารซ้ำซ้อน โดยระบบจะเชื่อมผู้ใช้งานกับผู้เชี่ยวชาญของ UK Power Networks หากจำเป็นต้องขยายประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม แต่หากไม่จำเป็นระบบจะส่งเรื่องต่อเพื่อติดตั้ง และอนุมัติผ่านระบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ หากต้องการติดตั้งหลายอุปกรณ์พร้อมกัน ผู้ใช้งานก็สามารถติดตามควาวมคืบหน้าของทุกอุปกรณ์ได้พร้อมกันอีกด้วย

ที่มา : https://www.ukpowernetworks.co.uk/news/electric-car-chargers-fast-tracked-in-south-east วันที่ 11 มกราคม 2565

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th