สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

ในงาน Los Angeles Auto Show 2021 ที่ผ่านมา

Linda Zhang หัวหน้าวิศวกรของโครงการ F-150 Lightning ได้อธิบายถึงระบบชาร์จแบตเตอรี่จากรถยนต์สู่รถยนต์ (Vehicle-to-vehicle: v-2-v) ที่ทางบริษัทกำลังพัฒนาให้ Lightning สามารถชาร์จแบตเตอรี่ของ Lightning อีกคันได้ ซึ่งจะทำให้ทั้ง Lightning และ F-150 PowerBoost ที่เตรียมจำหน่ายในเร็ว ๆ นี้ จะเป็นเสมือนแท่นชาร์จเคลื่อนที่สำหรับพื้นที่ห่างไกลที่โครงข่ายแท่นชาร์จอาจเข้าไม่ถึง ทั้งนี้ Ford ได้บอกว่าเป็นเพียงการศึกษาความเป็นไปได้ และอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาทั้งสายชาร์จและโครงสร้างระบบชาร์จของรถยนต์ก่อนที่ระบบนี้จะสามารถใช้งานได้ทั้งกับ Ford และรถยี่ห้ออื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

ที่มา : https://www.thedrive.com/news/43203/the-ford-f-150-lightning-will-be-able-to-charge-other-lightnings วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th