สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

บริษัท ZF ประกาศความร่วมมือกับบริษัท Microsoft ในการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลของบริษัท

ซึ่งจะทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิตอลและประมวลผลอยู่บนแพลตฟอร์มคลาวด์ของ Microsoft Azure โดยแพลตฟอร์มใหม่นี้ สามารถรองรับการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากที่ได้จากรถที่ใช้เทคโนโลยีของ ZF เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อให้กับระบบขับขี่อัตโนมัติ และรถรับส่งอัตโนมัติ (Autonomous Shuttle) โดย ZF ได้ใช้เงินหลายพันล้านยูโรในการลงทุนครั้งนี้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากคลาวด์ ปัญญาประดิษฐ์ IoT เทคโนโลยีข้อมูลของ Microsoft และด้วยความสามารถของ Microsoft Azure จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ของ ZF กับระบบคลาวด์ และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับบริษัทได้ รวมไปถึง ZF Cloud จะช่วยให้รถรับส่งอัตโนมัติของ ZF สามารถรับส่งข้อมูลกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงช่วยให้บริษัทสามารถมองเห็นห่วงโซ่อุปทานของบริษัททั้งหมด ซึ่งทำให้บริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

ที่มา : https://www.technologyrecord.com/Article/zf-to-digitise-production-processes-with-help-of-microsoft-127122 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

 

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th