สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

Toyota เชื่อว่ารถพลังงานไฮโดรเจนน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการหารถพลังงานสะอาด นอกเหนือไปจากรถ EV

เพราะตัวการสร้าง Global Warming ไม่ใช่เครื่องยนต์ (ใช้น้ำมัน) สันดาปภายในแต่เป็นคาร์บอนที่จากการเผาใหม่ของเครื่องยนต์ ในส่วนของ รถไฮโดรเจน แม้ปล่อยคาร์บอนและมลพิษต่างๆ ออกมาน้อยมากเพียง 2% เมื่อเทียบกับรถใช้น้ำมัน แต่ก็มีถังปรับแรงดันขนาดใหญ่เพิ่มเข้ามาที่เบาะหลัง จนต้องลดขนาดเบาะและกระจกหลัง ที่จะกระทบต่อทั้งความสะดวกสบายของผู้โดยสารและทัศนวิสัยระหว่างขับรถ อีกปัญหาที่ Toyota ยังต้องแก้ไขเพื่อสามารถ ‘เร่งเครื่อง’ รถพลังไฮโดรเจนในตลาดยานยนต์คือปั้มชาร์จที่ยังไม่เพียงพอ โดยตามข้อมูลล่าสุดระบุว่าเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมา ปั้มชาร์จรถพลังงานไฮโดรเจนในญี่ปุ่นอยู่ 154 แห่ง น้อยกว่าเป้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นวางไว้

ที่มา : https://marketeeronline.co/archives/240844 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th