สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

Daimler Truck AG และ BP Advanced Mobility Limited ประกาศร่วมกันขับเคลื่อนการแนะนำเครือข่ายไฮโดรเจน

สนับสนุนการเริ่มใช้เทคโนโลยีสำคัญสำหรับการกำจัดคาร์บอนของการขนส่งสินค้าใน UK และทดลองทั้งการพัฒนาสาธารณูปโภคไฮโดรเจนและริเริ่มใช้รถบรรทุกเซลล์พลังงานจากไฮโดรเจนใน UK ภายใต้ MoU ฉบับนี้ BP จะประเมินความเป็นไปได้ในการออกแบบ ก่อสร้าง บริหาร และสนับสนุนเครือข่ายปั๊มเติมไฮโดรเจนสูงสุด 25 แห่งทั่ว UK ภายใน 2030 ปั๊มเหล่านี้จะเป็นไฮโดรเจนสีเขียว ผลิตจากน้ำที่เป็นไฟฟ้าทดแทน Daimler Truck คาดว่าจะส่งต่อรถบรรทุกเซลล์พลังงานจากไฮโดรเจนให้ลูกค้าใน UK ได้ตั้งแต่ปี 2025

ที่มา : https://sharkshows.tv/daimler-truck-bp/ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

 

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th