สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
กฎระเบียบและข้อกำหนดยานยนต์
กฎระเบียบและข้อกำหนดล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards)

เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านยานยนต์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยยานยนต์ที่จะผลิตและนำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน FMVSS 

 

มาตรฐาน FMVSS กำหนดขึ้นโดยหน่วยงาน The National Highway Traffic Safety Administration มีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำสำหรับยานยนต์ หรือชิ้นส่วนที่ติดตั้ง ทั้งนี้ เพื่อลดอุบัติเหตุในกรณีของ Active Safety หรือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุในกรณีของ Passive Safety ตัวอย่างของมาตรฐาน FMVSS เช่น Standard No.111 เรื่อง Rear View Mirror, Standard No.114 เรื่อง Theft Protection และ Standard No.122 เรื่อง Motorcycle Brakes System

 

EPA (Environment Protection Agency)

EPA เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งโดยทำเนียบขาวและสภาคองเกรสในปีค.ศ. 1970 เพื่อปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมด้านน้ำ อากาศ และพื้นดิน

 

ในด้านยานยนต์ EPA มีการกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยานยนต์ที่ผลิตและนำเข้าประเทศด้วย โดยสำนักงาน EPA ในส่วนของการขนส่งและคุณภาพอากาศ (EPA's Office of Transportation and Air Quality (OTAQ)) ได้ออกข้อบังคับด้านมลพิษทางอากาศจากยานยนต์ เครื่องยนต์ และเชื้อเพลิง เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ รวมถึงให้มีมลพิษออกสู่บรรยากาศให้น้อยที่สุดซึ่งสิ่งที่หน่วยงานควบคุม คือ รถยนต์นั่ง รถบรรทุกขนาดเล็ก รถบรรทุกขนาดใหญ่ รวมถึงยานยนต์ประเภทอื่น ที่ไม่ได้วิ่งบนถนนสาธารณะ เช่น snowmobiles เครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างและในฟาร์ม และอื่น ๆ

 

มาตรฐานของแต่ละรัฐ

การผลิตและนำเข้ารถยนต์เข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากจะต้องผ่านมาตรฐาน FMVSS และ EPA แล้ว ยังต้องผ่านมาตรฐานของแต่ละรัฐด้วย ซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันไป โดยระบบการรับรองของ FMVSS และ EPA นั้น จะใช้ระบบ Self certification คือให้ผู้ผลิตรับประกันว่า ยานยนต์และชิ้นส่วนได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยสามารถผลิตและจำหน่ายได้ก่อน หลังจากนั้นจะมีการเข้าไปตรวจสอบทีหลัง ซึ่งถ้าพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ก็จะต้องถูกลงโทษ อาทิ การเรียกรถกลับ (Recall) หรือหยุดผลิต เป็นต้น

 

FMVSS Standard

 

No.  Standard No.  Description
1.  Standard No. 101  Controls and Displays
2.  Standard No. 102  Transmission Shift Lever Sequence, Starter Interlock, and Transmission Braking Effect
3.  Standard No. 103  Windshield Defrosting and Defogging Systems
4.  Standard No. 104  Windshield Wiping and Washing Systems
5.  Standard No. 105  Hydraulic and Electric Brake Systems
6.  Standard No. 106  Brake Hoses
7.  Standard No. 107  [Reserved]
8.  Standard No. 108  Lamps, Reflective Devices, and Associated Equipment
9.  Standard No. 109  New Pneumatic Tires for Passenger Cars
10.  Standard No. 110  Tire Selection and Rims for Passenger Cars
11.  Standard No. 111  Rearview Mirrors
12.  Standard No. 112  [Reserved] Requirements moved to Standard No. 108 - Headlamp Concealment Devices
13.  Standard No. 113  Hood Latch System
14.  Standard No. 114  Theft Protection
15.  Standard No. 115  [Reserved] Requirements moved to Part 565 - Vehicle Identification Number (VIN)
16.  Standard No. 116  Motor Vehicle Brake Fluids
17.  Standard No. 117  Retreaded Pneumatic Tires
18.  Standard No. 118  Power-Operated Window, Partition, and Roof Panel Systems
19.  Standard No. 119
 Standard No. 120
 New Pneumatic Tires for Vehicles Other Than Passenger Cars
Tire Selection and Rims for Motor Vehicles Other Than Passenger Cars
20.  Standard No. 121  Air Brake Systems
21.  Standard No. 122  Motorcycle Brake Systems
22.  Standard No. 125  Motorcycle Controls and Displays
23.  Standard No. 124  Accelerator Control Systems
24.  Standard No. 125  Warning Devices
25.  Standard No. 126  [Reserved] Requirements moved to Part 575.103 Truck-Camper Loading
26.  Standard No. 129  New Non-Pneumatic Tires for Passenger Cars -
 New Temporary Spare Non-Pneumatic Tires for Use on Passenger Cars
27.  Standard No. 131  School Bus Pedestrian Safety Devices
28  Standard No. 135  Light Vehicle Brake Systems
29.  Standard No. 201  Occupant Protection in Interior Impact
30.  Standard No. 202  Head Restraints
31.  Standard No. 203  Impact Protection for the Driver from the Steering Control System
32.  Standard No. 204  Steering Control Rearward Displacement
33.  Standard No. 205  Glazing Materials
34.  Standard No. 206  Door Locks and Door Retention Components
35.  Standard No. 207  Seating Systems
36.  Standard No. 208  Occupant Crash Protection
37.  Standard No. 209  Seat Belt Assemblies
38.  Standard No. 210  Seat Belt Assembly Anchorages
39.  Standard No. 211  [Reserved]
40.  Standard No. 212  Windshield Mounting
41.  Standard No. 213  Child Restraint Systems
42.  Standard No. 214  Side Impact Protection
43.  Standard No. 216  Roof Crush Resistance
44.  Standard No. 217  Bus Emergency Exits and Window Retention and Release
45.  Standard No. 218  Motorcycle Helmets
46.  Standard No. 219  Windshield Zone Intrusion
47.  Standard No. 220  School Bus Rollover Protection
48.  Standard No. 221  School Bus Body Joint Strength
49.  Standard No. 222  School Bus Passenger Seating and Crash Protection
50.  Standard No. 223  Rear Impact Guards
51.  Standard No. 224  Rear Impact Protection
52.  Standard No. 301  Fuel System Integrity
53.  Standard No. 302  Flammability of Interior Materials
54.  Standard No. 303  Fuel System Integrity of Compressed Natural Gas Vehicles
55.  Standard No. 304  Compressed Natural Gas Fuel Container Integrity
56.  Standard No. 500  Low Speed Vehicles
57.  Part 531  Passenger Automobile Average Fuel Economy Standards
58.  Part 533  Light Truck Fuel Economy Standards
59.  Part 541  Federal Motor Vehicle Theft Prevention Standard
60.  Part 555  Temporary Exemptions from Motor Vehicle Safety Standards
61.  Part 557  Petitions for Hearings on Notification and Remedy of Defects
62.  Part 564  Replaceable Light Source Information
63.  Part 565  Vehicle Identification Number - Content Requirements
64.  Part 566  Manufacturer Identification
65.  Part 567  Certification Regulation
66.  Part 568  Vehicles Manufactured in Two or More Stages
67.  Part 569  Regrooved Tires
68.  Part 570  Vehicle-In-Use Inspection Standards
69.  Part 572  Anthropomorphic Test Devices
70.  Part 573  Defect and Noncompliance Reports
71.  Part 574  Tire Identification and Record Keeping
72.  Part 575  Consumer Information Regulations - Subpart B
73.  Part 575.103  Truck-Camper Loading
74.  Part 575.104  Uniform Tire Quality Grading (UTQG) Standards
75.  Part 575.105  Utility Vehicles
76.  Part 577  Defect and Noncompliance Notification
77.  Part 579  Defect and Noncompliance Responsibility
78.  Part 580  Odometer Disclosure Requirements
79.  Part 581  Bumper Standard
80.  Part 582  Insurance Cost Information Regulation
81.  Part 583  Automobile Parts Content Labeling
82.  Part 589  Upper Interior Component Head Impact Protection Phase-In Reporting Requirements
83.  Part 591  Importation of Vehicles and Equipment Subject to Federal Safety, Bumper, and Theft Prevention Standards
84.  Part 595  Retrofit On-Off Switches for Air Bags
     

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th