สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

            German motorcycle maker BMW Motor rad is not worried that a new excise tax for motorcycles would affect local retail prices in the near future, saying it has the technology to comply with the new tax structure  The Excise Department is in the process of changing the calculation basis for motorcycles, shifting from engine size to CO2 emissions.  Though the department has yet to announce the final draft of the new excise tax, the tentative structure begins with a 1% excise tax on motorcycles  that release less than 10 grammes (g) of CO2 per kilometer (km) . Most are mass market motorcycles.
ที่มา : หนังสือพิมพ์ Bangkok Post  วันที่ 25 ตุลาคม 2561