สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

           Dutch battery maker Lithium Werks is investing 1.6 billion euros (12.8 billion yuan) in a massive lithium ion cell factory in China to meet surging demand for batteries. The factory will have production capacity of 8 gigawatt-hours per year, or the equivalent capacity of batteries to power 160,000 cars. It will be the company's second Chinese manufacturing site and should start production in early 2021, Chairman Kees Koolen said.  The company will provide 20 percent of the cost in equity capital and raise the rest in project finance from a consortium of Chinese banks.  "We're in China again because it moves faster than others. It makes decisions quickly," Koolen said. "We're also in discussions with European governments but they're just doing a lot of talking." Batteries will play a key role in the energy industry to complement the increasing share of intermittent renewable power, and in the auto industry as a cleaner alternative to gasoline and diesel engines prevalent in cars, buses and trucks across the world.  The deal is part of a broader partnership signed last week between the Netherlands and China.
ที่มา : www.autonews.com วันที่ 24 ตุลาคม 2561