สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ เตรียมดำเนินการขึ้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์ เหล็ก และสินค้าอื่นๆ ที่ผลิตในจีน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องสินค้าอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ รวมถึง

Toyota Motor ได้จัดแสดงร่วมกับคู่แข่งอย่าง Subaru และ Mazda Motor ในเครื่องยนต์รุ่นใหม่ 1.5 และ 2.0 ลิตร ที่อยู่ระหว่างพัฒนาที่สามารถใช้ได้กับรถยนต์ที่หลากหลายประเภททั้งไฮบริดและแบบใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ

Tesla ได้เริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในเซี่ยงไฮซึ่งจะผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน ซึ่งเรียกว่า Megapack โดยใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 204 ล้านเหรียญสหรัฐ ครอบคลุมพื้นที่ 200,000 ตารางเมตร โรงงาน Megafactory แห่งนี้