สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

Beijing has rolled out the most generous subsidy program among domestic cities to encourage use of full-electric vehicles as taxis. Under the program, Chinas capital will offer up to 73,800 yuan ($10,727) per vehicle if a taxi operator buys EVs to replace gasoline vehicles that have been scrapped since 2018 or will be scrapped by 2020, the Beijing city government said on its website. Eligible EVs must have a minimum range of 300 kilometers (186 miles) and their manufacturers must provide a warranty of eight years or mileage of 600,000 km for EV batteries.The subsidy program, which took effect July 16, will remain through 2020.Beijing, with nearly 22 million residents, is Chinas second most populous city, after Shanghai. The city has roughly 67,000 taxis, according to the local government

รัฐบาลปักกิ่งเสนอเงินสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนรถแท็กซี่ให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

รัฐบาลปักกิ่งจะเสนอเงินสนับสนุนมูลค่า 73,800 หยวน (ประมาณ 330,000 บาท) สำหรับเจ้าของรถแท็กซี่ที่มีกำหนดต้องเปลี่ยนรถใหม่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 2020 โดยมีข้อแม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่จะได้รับการอุดหนุนจะต้องมีระยะทางวิ่งได้ 300 กิโลเมตรต่อการประจุไฟฟ้า 1 ครั้ง และมีการรับประกับแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 600,000 กิโลเมตร โดยการอุดหนุนดังกล่าวได้เริ่มในวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา