สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

          New-car registrations in France fell 13 percent in September as the market continued to be affected by the EU's new type-approval testing. There were 148,752 registrations in the month, which had 20 selling days, the same as in September 2017, industry group CCFA said. Registrations rose by 40 percent in August as many automakers sought to clear out models that were not certified under the Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure (WLTP). Automakers were not allowed to sell uncertified cars after Sept. 1, with a few exceptions. French sales also increased 19 percent in July largely because of WLTP's effect. The EU's WLTP laboratory test and accompanying Real Driving Emissions (RDE), road test, seek to better match real-world conditions than the previous NEDC test. New models had to complete testing by September 2017, but the stipulation that current models undergo certification by Sept. 1 of this year led to testing bottlenecks and production disruptions, as automakers halted output of non-compliant models.
ที่มา : www.autonews.com วันที่ 2 ตุลาคม 2561