สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

        Brussels, 26 September 2018 – New commercial vehicle registrations increased both in July and August 2018 (+2.3% and +7.3% respectively), marking the fifth consecutive month of growth. Total new commercial vehicles New commercial vehicle registrations increased both in July and August 2018 (+2.3% and +7.3% respectively), marking the fifth consecutive month of growth. All segments performed well during the summer months. The major EU markets saw strong demand in August: Spain (+18.0%), France (+13.3%) and Germany (+11.7%) posted double-digit increases, although the United Kingdom (+2.4%) and Italy (+1.7%) showed more modest growth.

ที่มา : acea.be วันที่ 27 กันยายน 2561