สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

Hong Kong wants to make buying  electric vehicles cheaper, unveiling a tax benefit that’s set to boost demand for Teslas and other green vehicles from carmakers such as BMW. EV buyers who trade in an eligible gas guzzler will get a waiver of as much as HK$250,000 ($32,000) on the first registration tax, the government said Wednesday when delivering its annual budget. An existing waiver of up to HK$97,500 for new EV purchases will also remain in place. Hong Kong is trying to curb traffic congestion while taking into account rising demand for greener cars, saying in a statement that it “hopes to encourage car owners to go for electric vehicles.”

แหล่งที่มา : www.autonews.comวันที่ 2 มีนาคม 2561