สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

จีนเรียกร้องให้สภาพยุโรปยกเลิกภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) จากจีนเป็นการชั่วคราว หลังยุโรปพิจารณาขึ้นภาษีการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่จากจีนสูงถึง 38.1% โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กรกฎาคมปีนี้ ส่วนหนึ่งมากจากการสอบสวนของยุโรป

ที่พบว่าผู้ผลิตจีนได้ประโยชน์จากการให้เงินอุดหนุนอย่างไม่เป็นธรรมของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจีนมุ่งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงสงครามการค้าด้วยการแสดงความเต็มใจที่จะเจรจาและเน้นย้ำจุดยืนของตนผ่าน Global Times 

ที่มา : https://www.reuters.com/markets/china-wants-eu-scrap-ev-tariffs-evs-by-july-4-chinese-state-media-reports-2024-06-24/ วันที่ 6 กรกฎาคม 2567