สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

สำนักงานเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (NEDA) ได้ขยายนโยบายยกเว้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้าประเภทไฮบริด (HEV) และปลั๊กอินไฺฮบริด (PHEV) จนถึงปี ค.ศ. 2028 โดยการขยายนโยบายครั้งนี้ครอบคลุมไปถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า แบตเตอรี่

และส่วนประกอบ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 34 รายการ เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและส่งเสริมตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (xEV) ข้อมูลจากสำนักงานขนส่งทางบก พบว่า ในปี ค.ศ. 2023 มีรถยนต์ไฟฟ้า 7,515 คัน จากยานพาหนะที่จดทะเบียน 14,269,414 คันในฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังตั้งเป้าสร้างสถานีประจุไฟฟ้า 7,300 แห่ง ภายในปี ค.ศ. 2028 ซึ่งข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2024 มีสถานีประจุไฟฟ้า 563 แห่งทั่วประเทศ 

ที่มา: https://www.carguide.ph/2024/05/cheaper-hybrids-set-to-arrive.html#google_vignette วันที่ 3 กรกฎาคม 2567