สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

Lithium Australia บริษัทรีไซเคิลแบตเตอรี่ผ่านบริษัทในเครืออย่าง Envirostream Australia Pty ได้มีการเซ็นข้อตกลงกับ Volvo Group Australia เพื่อรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในกลุ่ม

รถบัสไฮบริดและไฟฟ้าของ Volvo โดยข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลาเริ่มต้นสามปี ในระหว่างนั้น Lithium Australia จะเป็นผู้ให้บริการรีไซเคิลแบตเตอรี่แต่เพียงผู้เดียวสำหรับรถบัส Volvo ในประเทศออสเตรเลีย โดย Lithium Australia คาดว่าข้อตกลงรีไซเคิลดังกล่าวจะเพิ่มปริมาณแบตเตอรี่ที่รวบรวมได้ โดยเฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหญ่ที่ใช้แล้วของ Volvo ซึ่งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เหล่านี้ให้อัตรากำไรสูง ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มผลกำไรจากการดำเนินงานนี้ 

ที่มา: https://battery-news.de/en/2024/06/11/lithium-australia-to-recycle-bus-batteries-for-volvo/ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567