สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

ข้อมูลจาก International Energy Agency’s Global EV Outlook 2024 ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกรวมอาจจะทำเป้าทะลุ 17 ล้านคันได้ภายในปี 2024 หมายความว่า

การขายรถ 1 ใน 5 คันจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยความต้องการยานพาหนะพลังงานสะอาด รถยนต์ไฟฟ้าราคาเข้าถึงง่ายถือว่าเปลี่ยนวงการอุตสาหกรรมยานยนต์โลกในปัจจุบัน ภายในปี 2035 IEA ตั้งเป้าให้ยอดขายทั่วโลกกว่า 50% เป็นรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ เพื่อช่วยลดความต้องการใช้น้ำมันกว่า 6-10 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 2024 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนตั้งเป้าให้ทำยอดขายได้ 10 ล้านคัน คิดเป็นประมาณ 45% ของยอดขายรถทั้งหมดในจีน สำหรับในสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตเจ้าใหญ่อันดับ 2 ของโลก ก็คาดการณ์ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเติบโต 20% เพิ่มจากปี 2023 คิดเป็น 11% สำหรับยอดขายรถใหม่ ส่วนตลาดยุโรปก็อาจจะทำยอดขายเพิ่มได้ 10% คิดเป็น 25% ของยอดขายทั้งหมด 

ที่มา: https://www.forbes.com/sites/energyinnovation/2024/05/19/the-vibes-lie-electric-vehicles-accelerate-toward-50-of-global-sales/?sh=75067b0b3bce วันที่ 10 มิถุนายน 2567