สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

สำนักข่าวซินหัว (Xinhua) รายงานว่า เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2024 สมาคมผู้นำเข้ายานยนต์แห่งอิสราเอลรายงานว่า ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งโดยสารนำเข้าของอิสราเอลช่วงเดือนมกราคม-เมษายนของปี 2024 นี้ เป็นรถยนต์เชื้อเพลิงน้ำมันและ

รถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีนรวม 24,442 คัน ซึ่งครองอันดับ 1 ของตลาด ตามด้วยเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ครองอันดับ 2 และอันดับ 3 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเฉพาะตลาดรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้าของจีนครองส่วนแบ่ง 70.9% ของยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในอิสราเอลในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ ซึ่งอยู่ที่ 19,119 คัน 

ที่มา: https://english.news.cn/20240503/d8ae54d4b3684e12ac60278be9ce2167/c.html วันที่ 4 มิถุนายน 2567