สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

CATL เปิดตัว TENER ซึ่งเป็นระบบกักเก็บพลังงานที่ผลิตได้จำนวนมากเป็นครั้งแรกของโลก ด้วยความปลอดภัยที่มากขึ้น ไม่มีการเสื่อมสภาพภายใน 5 ปีแรก และมีกำลังความจุถึง 6.25 MWh โดย TENER จะเร่งการนำเทคโนโลยี

กักเก็บพลังงานไปใช้ในวงกว้างรวมถึงความก้าวหน้าของภาคการกักเก็บพลังงานระดับกริด ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสามารถการผลิตขั้นสุดยอด CATL ได้แก้ปัญหาความท้าทายที่เกิดจากโลหะลิเทียมที่มีฤทธิ์สูงในแบตเตอรี่และมีการเสื่อมสภาพเป็นศูนย์ ซึ่งจะช่วยป้องกันความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation reaction) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย TENER จะเพิ่มความจุเป็น 6.25 MWh จากเดิม 5 MWh โดยเพิ่มความเข้มข้นพลังงานต่อหน่วยพื้นที่และมีขนาดลดไป 20% สิ่งนี้จึงถือว่าเป็นการเพิ่มความหนาแน่นพลังงาน และประสิทธิภาพผ่านนวัตกรรมการออกแบบภายใต้พื้นที่จำกัด 

ที่มา: https://cleantechnica.com/2024/04/23/catl-claims-new-grid-battery-will-experience-no-degradation-in-first-five-years/ วันที่ 11 พฤษภาคม 2567