สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

ญี่ปุ่นและยุโรปได้มีการเตรียมความร่วมมือในระบบรีไซเคิลแบตเตอรี่เพื่ออำนวยความสะดวกการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทำเหมืองและซัพพลายเออร์ของแร่หายากที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ โดยระบบดังกล่าวมีกำหนดการเปิดตัวในปี 2025

ตั้งขึ้นเพื่อตอบโต้จากการครอบงำของจีนในฐานะที่จีนเป็นซัพพลายเออร์โลหะหายาก เช่น ลิเทียม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ในปัจจุบันและให้มีการทวนสอบย้อนกลับเพื่อป้องกันแร่หายากรั่วไหลนอกอาณาเขตของตนเอง ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศของญี่ปุ่น (IPA) ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับพันธมิตรในยุโรปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการรับรองร่วมกัน โดยจะใช้แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับจัดการข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถไฟฟ้า“Battery passport” ตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด รวมถึงประเทศที่มาของวัสดุ ประวัติการผลิต อัตราการ
รีไซเคิล และการปล่อย CO2 

ที่มา : https://battery-news.de/en/2024/04/22/japan-and-europe-to-collaborate-on-battery-recycling/ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567