สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

Honda ผู้ผลิตยานยนต์สัญชาติญี่ปุ่นจะลงทุน 4.2 พันล้านเรียล (807.74 ล้านดอลลาร์) ในโรงงานอิติราพินา ประเทศบราซิลภายในปี 2030 โดยถือเป็นการลงทุนครั้งล่าสุดในบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ทั้งหลาย เช่น

Volkswagen, General motors, Stellantis และ Toyota ในบราซิล โดย Honda จะเน้นลงทุนไปกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการพัฒนารุ่น Hybrid สำหรับตลาดบราซิล ที่จะสามารถใช้เอธานอลได้ 100% คาดว่าจะผลิตได้มากถึง 150,000 คันต่อปี ภายในปี 2030 เพิ่มขึ้นจาก 100,000 คันในปีนี้ ทั้งยอดขายภายในประเทศและยอดส่งออก  

ที่มา : https://www.reuters.com/business/autos-transportation/honda-invest-808-million-brazil-by-2030-2024-04-19/ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567