สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น Nissan Motor และ Honda Motor กำลังตัดสินใจในแผนความร่วมมือเพื่อผลิตชิ้นส่วนสำคัญสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) บนแพลตฟอร์มซอฟแวร์ยานยนต์

ถือเป็นความร่วมมือที่มีศักยภาพจะช่วยให้ทั้งสองค่ายพัฒนาต้นทุนในการผลิต EV เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นได้เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจาก BYD ทั้งสองค่ายได้ลงนาม MOU โดย Nissan เป็นผู้บุกเบิก EV ด้วยรุ่น Leaf ที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด แต่ต้องเผชิญการแข่งขันที่สูงจากผู้ผลิตรายใหม่ ๆ ส่วนยอดขายของ Honda ยังตามหลังคู่แข่ง และยอดขาย EV คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 0.5% ของยอดขายทั่วโลก อยู่ที่ประมาณ 2.8 ล้านคัน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี ค.ศ. 2023 

ที่มา: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/honda-nissan-sign-mou-comprehensive-ev-cooperation-nhk-reports-2024-03-15/ วันที่ 25 มีนาคม 2567