สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

โดยในปี ค.ศ. 2023 ที่ผ่านมา รถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) จำนวน 2.53 ล้านคันได้รับการผลิตในมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีน ซึ่งหมายความว่าหนึ่งในสี่ของรถยนต์ NEV ในประเทศจีนถูกผลิตในมณฑลกวางตุ้ง

สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของมณฑลกวางตุ้งคาดว่าจะมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจรวมกว่า 1.35 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 189.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่าการผลิตรถยนต์ NEV คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในมณฑลกวางตุ้งภายในปี ค.ศ. 2025 ตามแผนที่ประกาศไว้ โดยปัจจุบันมณฑลกวางตุ้ง เป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ชั้นนำของประเทศจีน และเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมาก รวมถึง BYD และ XPeng ด้วย  

ที่มา: https://www.chinadaily.com.cn/a/202401/23/WS65af8c33a3105f21a507de98.html วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567