สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

จากข้อมูลสถานการณ์ตลาดยานยนต์มือสองในประเทศจีน พบว่า ยอดขายรถยนต์ใช้แล้วของจีนเพิ่มขึ้น 14.88% ในปี ค.ศ. 2023 โดยสมาคมผู้จำหน่ายรถยนต์แห่งประเทศจีน (China Automobile Dealers Association) รายงานว่า

ในช่วงปี ค.ศ. 2023 ที่ผ่านมา มีการซื้อขายรถยนต์มือสองมากกว่า 18.41 ล้านคันในประเทศจีน โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 1.18 ล้านล้านหยวน หรือ ประมาณ 165.81 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ สมาคมฯ ระบุว่า ในปี ค.ศ. 2023 ตลาดรถยนต์ใช้แล้วของจีนมีความตื่นตัวสูง สะท้อนจากมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่การซื้อขายรถยนต์ระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสนับสนุนจากมาตรการนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

ที่มา: https://www.chinadaily.com.cn/a/202401/22/WS65adce40a3105f21a507d8f1.html วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567