สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

เป็นที่ทราบกันดีว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะสามารถวิ่งได้ในระยะที่ลดลงเมื่ออยู่ในสภาพพูมิอากาศที่เย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่อุณหภูมิติดลบโดยเป็นเวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาพื้นที่ของประเทศสหรัฐหลายแห่งได้มีอุณหภูมิลดลงอย่างมาก

ทำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะไฟฟ้าได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก นักวิชาการได้ออกมาเปิดเผยว่าภายในแบตเตอรี่ไฟฟ้ามีส่วนประกอบของลิเธียมไอออนซึ่งจะไหลผ่านอิเล็กโทรไลตกที่เป็นของเหลวเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแต่เมื่อมีอุณหภูมิลดลงจึงทำให้ การไหลผ่านนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นและปล่อยพลังงานออกมาได้น้อยลงจึงทำให้เกิดภาวะแบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น โดยมีการเปิดเผยว่าอาจเกิดการสูญเสียแบตเตอรี่ จากปกติโดยประมาณร้อยละ 15 ถึง 20 ในการใช้งานในพื้นที่ดังกล่าวและในทางกลับกันเนื่องจากการเคลื่อนที่ของอีเล็กตรอนที่ช้าลง แบตเตอรี่จึงไม่สามารถรับไฟจากปลั๊กชาร์จได้มากนักจึงทำให้การชาร์จช้าลง ซึ่งก็ยังมีผู้คนจำนวนมากที่ยังไม่ทราบว่า รถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะติดตั้งระบบการอุ่นแบตเตอรี่ก่อนทำการชาร์จเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในสภาวะที่อากาศค่อนข้างเย็น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารการใช้งานที่ถูกต้องสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ในสภาวะดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้แบตเตอรี่ ในสภาวะอุณหภูมิต่ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ที่มา: https://www.theguardian.com/technology/2024/jan/19/tesla-battery-dying-cold-weather-charging-winter วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567