สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ (BOI) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการหารือกับประเทศซาอุดีอาระเบีย

ถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุน รวมถึงการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า หลังจากที่ซาอุดีอาระเบีย มีนโยบายส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยตั้งเป้าจะมีแบรนด์รถไฟฟ้าที่ผลิตภายในประเทศให้ได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ที่ผ่านมากองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของซาอุดีอาระเบีย (PIF) ได้ประกาศการลงทุนใน 2 บริษัทรถไฟฟ้า ที่สำคัญ ได้แก่ “Ceer” และ “Lucid” "ประเทศไทยได้เชิญชวนให้ซาอุดีอาระเบียขยายการลงทุนรถอีวีของแบรนด์ที่มีการลงทุนมายังประเทศไทย โดยเสนอให้ใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังอาเซียนเหมือนกับที่มีการลงทุนของหลายค่ายรถไฟฟ้าในไทยก่อนหน้านี้ ส่วนซาอุดีอาระเบียก็เชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยไปเปิดตลาดชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในตลาดของซาอุดีอาระเบีย" เช่นเดียวกัน  

ที่มา : https://www.thansettakij.com/motor/ev/580414 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566