สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

Polestar ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของสวีเดนเมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้ปรับลดเป้าหมายการส่งมอบในปี 2568 ที่ยาวนาน และกล่าวว่าแม้จะลดต้นทุน แต่ก็ยังต้องระดมเงินสดเพื่อให้ถึงจุดคุ้มทุนในปีนั้น

โดย Polestar ได้กล่าวว่าขณะนี้ตั้งเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2568 โดยมีปริมาณรถยนต์รวมประมาณ 155,000 ถึง 165,000 คันต่อปี ในช่วงเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกในปีที่แล้ว Polestar ตั้งเป้ายอดขายรถยนต์ประมาณ 290,000 คันต่อปีภายในสิ้นปี 2568 สำหรับปี 2566 Polestar คาดว่าจะส่งมอบรถยนต์ประมาณ 60,000 คัน โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross margin) เป็นบวกประมาณ 2% โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการส่งมอบรถยนต์ระหว่าง 60,000 ถึง 70,000 คันในปี 2566 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น 4% ในปีนี้ ขณะที่ผลขาดทุนสุทธิของ Polestar ในไตรมาสที่สามอยู่ที่ 155.4 ล้านเหรียญสหรัฐ  

ที่มา: https://www.cnbc.com/2023/11/08/polestar-psny-q3-2023-earnings-.html?&qsearchterm=EV วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566