สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

โดยมียอดการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 คิดเป็น 153,529 คัน ในเดือนตุลาคม โดยมีการคาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์คันใหม่ของประเทศสหราชอาณาจักรนั้นจะแตะ 1.89 ล้านคัน ภายในสิ้นปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีผ่านมา

นอกจากนี้พบว่าเดือนตุลาคมที่ผ่านมารถยนต์ประเภทขนส่งสาธารณะมีปริมาณการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นมากที่สุดโดย รองลงมา คือ รถยนต์ส่วนบุคคล ในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้านั้นมียอดการจดทะเบียนในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 38 ของการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ทั้งหมด 

ที่มา: https://europe.autonews.com/sales-market/uk-ups-fy-car-sales-target-21-19-million วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566