สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า กลุ่มยานยนต์ได้ปรับเป้าหมายการผลิตรถยนต์ของไทยในปีนี้ลดลง 50,000 คัน

จากเดิมวางเป้าหมายการผลิตรวมอยู่ที่ 1,950,000 คัน โดยได้ปรับเป็นการผลิตรวม 1,900,000 คัน ลดลงจากเป้าเดิม 2.56% โดยลดในส่วนการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศลงเหลือเป็น 850,000 คัน หรือลดลง 5.56% สาเหตุหลักที่ปรับเป้าหมายลง เนื่องจากยอดจำหน่ายในประเทศลดลงต่อเนื่อง จากการเข้ามาของยานยนต์ไฟฟ้า ที่เริ่มแย่งส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน มากกว่า 5% ซึ่งเป็นรถยนต์นำเข้าที่ยังไม่ได้ผลิตในประเทศ ขณะเดียวกันสถาบันการเงินยังคงเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์จากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูง และการส่งออกของไทยที่ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ทำให้อำนาจซื้อรถยนต์ของประชาชนลดลง รวมถึงสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงเป็นขาขึ้น และค่าครองชีพที่สูง ประชาชนจึงระมัดระวังการใช้จ่าย

ที่มา : https://www.thairath.co.th/money/economics/thailand_econ/2712458  วันที่ 29 กรกฎาคม 2566