สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

ล่าสุดเป็นที่แน่นอนแล้วว่า การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในระยะที่ 2 หรือ EV 3.5 ต้องสะดุดลง หลังนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี)

ออกมายืนยันแล้วว่า มาตรการสนับสนุนด้านการเงินจะต้องให้รัฐบาลใหม่พิจารณางบประมาณมาสนับสนุน ทั้งนี้ การตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในระดับ Cell Production ตามกำลังการผลิตสูงสุดและพลังงานจำเพาะโดยนํ้าหนักของแบตเตอรี่ มีเอกชนรายหลายให้ความสนใจที่จะลงทุน หลังจากบอร์ดอีวี ไฟเขียวที่จะสนับสนุนเงินให้กับโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดตั้งแต่ 1- 8 GWh จะได้รับเงินสนับสนุนระหว่าง 400-600 บาท/kWh หากเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดสูงกว่า 8 GWh จะได้รับเงินสนับสนุนระหว่าง 600-800 บาท/kWh รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่จะตั้งโรงงาน ได้สิทธินำเข้าแบตเตอรี่สำเร็จรูปมาก่อน และได้รับเงินสนับสนุน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า จะมีการลงทุนสร้างโรงงานในภายหลัง

ที่มา : https://www.thansettakij.com/motor/ev/565821 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566