สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

ในปี 2030 คาดว่ายานยนต์ 1 ใน 3 คันจะเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าด้วยนโยบายเชิงรุกการพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัฐบาลภูมิภาคเอเชีย กำหนดให้ภูมิภาคมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงระดับโลกไปสู่การนำพลังงานสะอาดมาใช้ในธุรกิจยานยนต์

ส่งผลให้ตลาดรถ EV ของประเทศไทยในอนาคตจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ณ ปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรถยนต์ EV มากกว่า 100,000 คันบนท้องถนนและมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น จากมาตรการลดภาษีสรรพสามิตสำหรับแบตเตอรี่ EV และโครงการเงินช่วยเหลือ ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าการลงทุนสูงกว่า 4,800 ล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรม EV ของไทย ซึ่ง Autodesk มีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การขับเคลื่อนที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.autospinn.com/2023/05/autodesk-ev-car-94872 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566