สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

ลูกค้าของ Tesla ในแคลิฟอร์เนีย ได้ทำการรวมตัวกันเพื่อร่วมกันฟ้องร้องต่อศาลต่อค่ายรถไฟฟ้าเทสล่า หลังการอัพเดทซอฟท์แวร์ของตัวรถ ที่มีการปล่อยอออกมาให้อัพเดทผ่านทาง Over-The-AIR หรือ OTA

ระหว่างเดือนมีนาคม 2022 - มีนาคม 2023 แล้วทำให้รถในบางคันทั้ง Tesla Model S และ Model X มีระยะทางในการวิ่งลดลงสูงสุดถึง 20% ทำให้ลูกค้าบางส่วนต้องนำรถไปทำการดาวน์เกรดตัวซอฟท์แวร์ลงผ่านทางผู้ให้บริการ นอกจากนี้ การอัพเดทซอฟท์แวร์จะอัพเดทอัตโนมัติเมื่อเจ้าของรถทำการเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi โดยไม่มีการถามหรือมีตัวเลือกให้ปรับปรุงก่อนจะทำการอักเดท โดย Tesla ก็เปรียบเหมือนคอมพิวเตอร์ จึงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการฉ้อโกงและการละเมิดคอมพิวเตอร์ของทางสหรัฐฯ ดังนั้นการกระทำโดยไม่ได้ขออนุญาตจากทางเจ้าของรถก่อน จึงเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างชัดเจน

ที่มา: https://www.autodeft.com/deftreport/Tesla-Been-Sued-By-Owner-for-Lower-Range-After-OTA-Update-2023 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566