สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก

บีโอไอ จับมือ กนอ.และเอกชนรายใหญ่ ทั้งกลุ่ม ปตท.และเครือซีพี ยกทัพโรดโชว์สาธารณรัฐเกาหลี พบบริษัทยักษ์ใหญ่ พร้อมเปิดโต๊ะเจรจาร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเกาหลี

นำเสนอสิทธิประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ใหม่ เร่งดึงการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอีวีและชิป ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีบริษัทชั้นนำของไทยและเกาหลี ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยทางเกาหลีใต้เป็นผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลกในหลายๆ ด้าน ทั้งยานยนต์ไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำ ดิจิทัล การแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เราต้องการดึงมาลงทุน แสดงถึงการให้ความสำคัญและมองเห็นศักยภาพของประเทศไทย ในการเป็นแหล่งรองรับการลงทุนสำหรับเกาหลีในอนาคต

ที่มา : https://mgronline.com/business/detail/9660000043543 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566